Водомери Apator Powogaz - Фланшови

Начало » Продукти » Водомери » Водомери Apator Powogaz - Фланшови

Ценова листа

Обади се сега

Поискай индивидуална оферта

Акция

Доставка

Продуктов каталог

Инструкции за монтаж

Сертификати

Декларация за ХСП

 

 

 

ИНДУСТРИАЛНИ ЕДНОСТРУЙНИ КРИЛЧАТИ ВОДОМЕРИ - JS

 

 

JS

 

 

Употреба

 

За прецизно измерване на големи количества студена вода до 50°C в затворени системи с пълен постоянен поток и максимално работно налягане 16bar (PN16). Монтират се на хоризонтални тръби на инсталациите , с брояч ориентиран нагоре - H, или при вертикални и хоризонтални тръби, с брояч ориентиран странично - V.  Подходящ за монтаж в многофамилни жилища и производствени предприятия.

 

Клас на точност

 

 • Студена вода - C - H; B - V 

 

Технически характеристики и предимства

 

 • Широк измервателен обхват
 • Ниска стартова скорост на потока
 • Двустранен аксиален лагер
 • Отстраняема измервателна вложка
 • Възможност за оборудване с манометър
 • Херметичен брояч при опция IP68, не се предлага за модификациите NO и NKO
 • Броячен механизъм с блокировка срещу многократно завъртане
 • Предварително оборудван за монтаж на радио модул за комуникация в стандарт безжична М - шина с възможност за алармена сигнализация.
 • Надежност на показанията

 

 

 

ТУРБИННИ ВОЛТМАНОВИ ВОДОМЕРИ, С ХОРИЗОНТАЛНА ОС НА ТУРБИНАТА - MWN, MWN130 и MZ-G

 

 

MWN

 

MZ-G

 

Употреба

 

За измерване потока и обема на студена вода до 30°C и на топла вода до 130°C в затворени системи с пълен постоянен поток и максимално работно налягане 16bar (PN16), с опция за пробиване за фланец до PN25 (2,5 MPa). Монтират се върху тръба, в хоризонтално, вертикално или наклонено положение с брояч ориентиран нагоре H, или странично H/V, в многофамилни жилища и производствени предприятия.

 

 

Клас на точност

 

 • MWN студена вода - R100-200 - H, V
 • MWN топла вода - R25-40 - H, V
 • MZ-G студена вода А - H, V

 

Технически характеристики и предимства

 

MWN

 

 • Широк измервателен обхват
 • Ниска стартова скорост на потока
 • Отстраняема измервателна вложка
 • Възможност за оборудване с манометър - студена вода DN 50, 65, 80, 100, 150
 • Двустранен аксиален лагер
 • Лесно отчитане на брояча
 • Херметичен брояч при опция IP68, само за студена вода,  не се предлага за модификациите NO и NKO
 • Броячен механизъм с блокировка срещу многократно завъртане
 • Предварително оборудван за монтаж на радио модул за комуникация в стандарт безжична М - шина с възможност за алармена сигнализация.
 • Надежност на показанията

 

MZ-G

 

 • Двустранен аксиален лагер
 • Резбово съединение

 

 

 

ТУРБИННИ ВОЛТМАНОВИ ВОДОМЕРИ С ВЕРТИКАЛНА ОС НА ТУРБИНАТА - MP, MP130

 

 

MP, MP130

 

Употреба

 

За измерване потока и обема на студена вода до 30°C и на топла вода до 130°C в затворени системи с пълен постоянен поток и максимално работно налягане 16bar (PN16). Монтират се върху тръба, в хоризонтално с брояч ориентиран нагоре H, в многофамилни жилища и производствени предприятия.

 

 

Клас на точност

 

 • Студена вода - B - H
 • Топла вода - C - H

 

Технически характеристики и предимства

 

 • Широк измервателен обхват
 • Ниска стартова скорост на потока
 • Отстраняема измервателна вложка
 • Двустранен аксиален лагер
 • Лесно отчитане на брояча
 • Херметичен брояч при опция IP68, само за студена вода,  не се предлага за модификациите NO и NKO
 • Броячен механизъм с блокировка срещу многократно завъртане
 • Предварително оборудван за монтаж на радио модул за комуникация в стандарт безжична М - шина с възможност за алармена сигнализация.
 • Надежност на показанията

 

 

 

ВОЛТМАНОВИ ВОДОМЕРИ ЗА СОНДАЖИ С ВЕРТИКАЛНА ОС НА ТУРБИНАТА - MK-01

 

 

MK-01

 

Употреба

 

За измерване потока и обема на големи количества студена вода с температура до 30°C или на топла вода с температура до 130°C, с максимално работно налягане 16bar (PN16). Подходящи за монтаж в съединително коляно, осигуряващо преминаването между хоризонтални и вертикални тръби, с брояч ориентиран нагоре.

 

 

Клас на точност

 

 • Студена вода - B 

 

Технически характеристики и предимства

 

 • Широк измервателен обхват
 • Ниска стартова скорост на потока
 • Отстраняема измервателна вложка
 • Двустранен аксиален лагер
 • Лесно отчитане на брояча
 • Херметичен брояч при опция IP68, само за студена вода,  не се предлага за модификациите NO и NKO
 • Броячен механизъм с блокировка срещу многократно завъртане
 • Предварително оборудван за монтаж на радио модул за комуникация в стандарт безжична М - шина с възможност за алармена сигнализация.
 • Надежност на показанията

 

 

 

ХИДРАНТНИ ВОДОМЕРИ

- ПРОПЕЛЕР С ВЕРТИКАЛНА (MH) И ХОРИЗОНТАЛНА (MZGH) ОС НА ИМПЕЛЕРА

- ЕДНОСТРУЕН КРИЛЧАТ JSH-10

 

 

MH-01

 

MZGH-50

 

JSH-10

 

Употреба

 

MH-01 - За измерване обема на вода с температура до 30°C  чрез бързо свързване към подземни хидранти с диаметър 80 мм, с работно налягане до 10bar (PN10). Изходният отвор на хидранта е оборудван с бързо разединяваща се връзка и дюза с размер 75.

 

JSH-10 и MZGH-50 - За незабавно измерване обема на вода с температура до 30°C  чрез бързо свързване към надземни хидранти DN 80 и DN 100. С бързо разединяваща се връзка и дюза с размер 75 и максимално работно налягане 16bar (PN16). Регулиране на затягането към брояча - ориентиран нагоре.

 

Клас на точност

 

 • Студена вода - B 

 

Технически характеристики и предимства

 

 • Мобилност на измерванията
 • Лесно отчитане на брояча
 • Херметичен брояч
 • Броячен механизъм с блокировка срещу многократно завъртане
 • Двустранен аксиален лагер
 • Надежност на показанията

 

 

 

КОМБИНИРАНИ ВОДОМЕРИ С ПРУЖИНЕН КЛАПАН - MWN/JS-S, MWN/WS-S

 

 

MWN/JS-S

 

MWN/WS-S

 

Употреба

 

За измерване на вариращ поток студена вода с температура до 30°C и максимално работно налягане 16bar (PN16), когато съществува възможност за инцидентно възникване на голяма консумация на вода, или при извънредни ситуации. Подходящи за монтаж на хоризонтални тръби с брояч ориентиран нагоре. Монтират се в хотели, училища, обществени сгради и съоръжения, при които има повишен риск от възникване на пожари.

 

 

Клас на точност

 

 • Студена вода - B 

 

 

Монтаж на страничен водомер

 • Стандартно изпълнение - дясната страна обърната по посока на потока
 • По заявка - лявата страна обърната по посока на потока

 

Технически характеристики и предимства

 

 • Взаимно покриване на измервателните обхвати на основния и страничния водомер
 • Широк измервателен обхват с минимална скорост на потока на страничния водомер и максимална скорост на потока на основния
 • Автоматичен пружинен клапан, който в зависимост от скоростта на потока, го насочва през основния, или страничния водомер
 • Ниска стартова скорост на потока
 • Двустранен аксиален лагер
 • Възможност за оборудване с манометър
 • Броячен механизъм с блокировка срещу многократно завъртане
 • Предварително оборудван за монтаж на радио модул за комуникация в стандарт безжична М - шина с възможност за алармена сигнализация.
 • Надежност на показанията

 

 

 

ИРИГАЦИОННИ РАЗХОДОМЕРИ- WI-01, WI-02

 

 

WI-02

 

Употреба

 

За измерване разхода на вода изпомпвана от реки и водни резервоари, води в иригационни системи, както и за измерване на потока на третирани канализационни системи, в затворени тръбопроводи, води, пречистени от пречиствателни станции за отпадни води с температура до 50°C и максимално работно налягане 16bar (PN16). Подходящи за монтаж на хоризонтални с брояч ориентиран нагоре, на вертикални или наклонени тръби.

 

 

Модификация на разходомер

 • WI-01 - метален капак
 • WI-02 - пластмасов капак

 

 

Технически характеристики и предимства

 

 • Лесно отчитане на брояча
 • Херметичен брояч при опция IP68
 • Броячен механизъм с блокировка срещу многократно завъртане
 • Двустранен аксиален лагер
 • Надежност на показанията