Wi Fi модул за отдалечен достъп Tiemme 4Heat

Начало » Продукти » Котли, горелки и пелетни камини - Mareli Systems » Wi Fi модул за отдалечен достъп Tiemme 4Heat

Натисни и виж цените и условията в акция

Натисни и виж базовата ценова листа

Натисни и ни се бади се сега

Натисни и поискай индивидуална оферта

Натисни и виж условията за доставка

Натисни и виж продуктовия каталог

Натисни и виж инструкциите за монтаж

Натисни и виж сертификатите

Натисни и виж декларациите за ХСП

 

 

 

 

Wi Fi МОДУЛ ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП - TIEMME ELETTRONICA 4HEAT

 

 

 

 

Wi Fi модул Tiеmme 4Heat, предназначен за връзка между пелетно съоръжение с контролер Tiеmme elettronica и локална Wi-Fi мрежа. 

 

 

4Heat Ви дава възможност за директен достъп до контролера на уреда.

 

 

Вие можете да :

 • Променяте мощността
 • Променяте зададената температура
 • Да запалвате пелетното съоръжение
 • Да гасите пелетното съоръжение
 • Да чистите евентуални грешки, възникнали по време на експлоатация

 

 

Вие можете да се информирате за:

 • ON / OFF
 • Моментен статус, като: запалване, стабилизация, работа, модулация...
 • Температура на инсталацията в реално време
 • Температура на димни газове в реално време
 • Температура на флуида в буферния съд в реално време
 • Детайлни графики на работа на пелетното съоръжение в минало време

 

 


 

 

 

 

1. СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА

 

 

Структурата се състои от три макросистеми:

 

 • 4HEATMODULE: хардуерно устройство, което свързва контролера на пелетрното съоръжение TiEmme elettronica с локалния Wi-Fi рутер
 • ОБЛАЧНА ИНФРАСТРУКТУРА: инфраструктура на уеб сървър, която позволява съхранение на данни и действа като звездна точка за отдалечена комуникация
 • 4HEAT: мобилно приложение, достъпно от Google Play Store и App Store безплатно, което позволява на потребителя да взаимодейства с отоплителната система

 

 

 

 


 

 

 

 

2. ЛОКАЛНА И ОТДАЛЕЧЕНА ВРЪЗКА

 

 

 • Локална връзка

Връзката между 4HEATMODULE и APP (мобилното приложение) се осъществява чрез домашната Wi-Fi мрежа, само ако и двете са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа.

 

 

 

 

 • Отдалечена връзка

Говори се за отдалечена връзка, когато по време на използване на приложението потребителят е извън дома си. В този случай приложението ползва интернет от мрежата, към която е свързано вашето мобилно устройство, а ОБЛАЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА позволява рутиране на сигнала, за да управлявате 4HEAT модула от разстояние. Времето за отдалечена връзка може да варира в зависимост от мрежовия трафик на данни, условията на мрежовата връзка и трафика към сървъра. В най-лошия случай времето за свързване може да закъснее с пет минути.

 

 

 

 

Режимът „ОТДАЛЕЧЕНА ВРЪЗКА“ може да се ползва, само ако потребителят преди това се е регистрирал в сървъра на ОБЛАЧНА ИНФРАСТРУКТУРА. Вижте параграф: „7. КОНФИГУРАЦИЯ НА 4HEATMODULE, КОЙТО Е ВКЛЮЧЕН ЗА ПЪРВИ ПЪТ“.

 

 


 

 

 

 

3. 4HEAT - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 

 

4HEAT - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 

 

 • Wi-Fi интерфейс за Tiеmme elettronica
 • Конектори: RS232 - RS485
 • Захранване: 5V
 • Корпус: ABS
 • Работен температурен диапазон: -20 °C ÷ 60 °C
 • Монтаж: Винтове 5 мм

 

 


 

 

 

 

4. БУТОНИ И СВЕТОДИОДИ

 

 

 • A = Захранване / Грешка
 • B = COM/ Серийна връзка
 • C = Wi-Fi връзка
 • D = Бутон за рестарт на хардуера
 • E = Бутон 4HEAT, който служи за конфигуриране

 

 

 

 


 

 

 

 

5. МОНТАЖ

 

 

 • Свържете 4HEATMODULE към захранването. Светодиодът (A) трябва да свети и да не мига.
 • Свържете 4HEATMODULE към контролера TiEmme с помощта на кабела, предоставен в комплекта. Светодиодът (B) трябва да свети и да не мига. Aко мига, може да има проблеми с комуникацията с контролната платка. Уверете се, че отоплителния уред е свързан към електрическа мрежа.
 • Wi-Fi връзка:  Ако светодиод (C) свети постоянно, връзката с 4HEAT APP е успешна и устройството комуникира правилно.
 • Бутон за рестарт: Натиснете бутона  (D), в случай на постоянна неизправност на продукта.
 • Бутон 4HEAT: Натиснете и задръжте бутона  (E), в случай че искате да конфигурирате устройството.

 

 

Светодиод Състояние Описание
A Захранване Мига Грешка
Свети постоянно ОК
B COM Мига Няма връзка с контролера
Свети постоянно Има връзка с контролера
C Wi-Fi  Мига Устройството не е свързано към Wi-Fi  мрежата
Свети постоянно Устройството е свързано към Wi-Fi  мрежата
A Захранване Мигат Устройството е във фаза на конфигуриране
C Wi-Fi 

 

 

Ако устройството е офлайн, натиснете бутона 4HEAT за три секунди. По време на конфигуриране и работа светодиодите могат да преминат от постоянна към мигаща светлина.

 

 


 

 

 

 

6. ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО И СЪЗДАВАНЕ НА АКАУНТ

 

 

6. 1. Свържете мобилно си устройство към домашната Ви 2.4 GHz Wi-Fi мрежа. 

 

 

6. 2. Изтеглете приложението от Google Play или App Store

 

 

 Изтеглете от Google Play

 

 

 Изтеглете от App Store

 

 

6. 3. Изберете езика, на който ще го използвате от следните възможни към момента:

 • English
 • Italiano
 • Español
 • Português
 • Deutsch
 • Nederlands
 • Français
 • Srpski
 • Türk
 • Magyar
 • Slovenský
 • Polski

 

 

6. 4. Създайте АКАУНТ с валиден имейл адрес и парола по ваш избор. За целта е нужно да въведете Вашите данни, да кликнете първо върху I accept the privacy policy of the 4HEAT (Приемам политиката за поверителност на 4HEAT), а след това върху Set Up.

 

 

 

 

6. 5. Вашият АКАУНТ е създаден успешно.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

7. КОНФИГУРАЦИЯ НА 4HEATMODULE, КОЙТО Е ВКЛЮЧЕН ЗА ПЪРВИ ПЪТ

 

 

(*) Ако желаете да ползвате вече конфигуриран 4HEAT на друго мобилно устройство, моля вижте параграф "8. СВЪРЖЕТЕ ДРУГО МОБИЛНО УСТРОЙСТВО КЪМ ВЕЧЕ КОНФИГУРИРАН 4HEATMODULE".

 

 

7. 1. Натиснете бутона (E) 4HEAT, докато светодиоди (A) червен и (C) син започнат да мигат.

 

 

 

 

7. 2. 4HEATMODULE ще създаде своя собствена Wi Fi мрежа. Свържете се към нея.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 3. Отворете приложението 4HEAT APP и кликнете върху Add Unit.

 

 

 

 

7. 4. Изберете ADD 4HEAT (ДОБАВИ 4HEAT).

 

 

 

 

7. 5. Свържете 4HEATMODULE към системата с подходящия кабел. Натиснете бутона 4HEAT и когато синият и червеният светодиоди започнат да мигат, свържете смартфона към мрежата "WI-FI 4HEAT". 

 

 

(*) Това вече го направихте по-горе. Ако не сте, направете го и натиснете NEXT.

 

 

 

 

7. 6. Ако всички горни стъпки са изпълнени, то ID-то на Вашия 4HEATMODULE ще се изпише на този екран. Пример 4head ID: 30012345. Следва да въведете избран от Вас шест цифрен PIN код, както и кратко име на Вашето устройство, написано с латински букви. След това отново натиснете NEXT.

 

 

 

 

7. 7. Изберете Вашата домашна 2.4 GHz мрежа, като кликнете върху нея.

 

 

 

 

7. 8. Въведете паролата на Вашата домашна 2.4 GHz мрежа и натиснете ОК.

 

 

 

 

7. 9. Изчакайте 10 секунди, докато светодиодите в синьо и червено започнат да светят без да мигат. Свържете смартфона си към домашната WI-FI мрежа. След това натиснете CONTINUE (ПРОДЪЛЖИ).

 

 

 

 

7. 10. Уверете се, че смартфонът Ви е свързан към същата WI-FI мрежа, като устройството, а синият и червеният светодиоди светят постоянно без да мигат. Натиснете ОК.

 

 

 

 

7. 11. Готово. Вашият 4HEATMODULE е конфигуриран.

 

 

 

 


 

 

 

 

8. СВЪРЖЕТЕ ДРУГО МОБИЛНО УСТРОЙСТВО КЪМ ВЕЧЕ КОНФИГУРИРАН 4HEATMODULE.

 

 

(*) Ако включвате 4HEATMODULE за първи път и той още не е бил конфигуриран, моля вижте параграф "7. КОНФИГУРАЦИЯ НА 4HEATMODULE, КОЙТО Е ВКЛЮЧЕН ЗА ПЪРВИ ПЪТ".

 

 

8. 1. Отворете приложението 4HEAT APP и кликнете върху Add Unit.

 

 

 

 

8. 2. Изберете FIND DEVICE (НАМЕРЕТЕ УСТРОЙСТВО).

 

 

 

 

8. 3. 1. Ако смартфона Ви е свързан към същата WI-FI мрежа, като 4HEATMODULE, то той сам ще открие името и ID-то на устройството. Кликнете върху него.

 

 

 

 

8. 3. 2. Въведете само PIN кода и натиснете ОК.

 

 

 

 

8. 3. 3. Готово. Вашият 4HEATMODULE е свързан към новото мобилно устройство.

 

 

 

 

8. 4. 1. Ако смартфона Ви не е свързан към същата WI-FI мрежа, като 4HEATMODULE, то натиснете Login to 4HEAT.connect.

 

 

 

 

8. 4. 2. Тук вече ще трябва да знаете, както ID на устройството, така и PIN кода, с който е конфигурирано. ID можете да намерите под баркода на опаковката или на гърба на 4HEATMODULE. Попълнете полетата и натиснете ОК.

 

 

 

 

8. 4. 3. Готово. Вашият 4HEATMODULE е свързан към новото мобилно устройство.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 • 4Heat ИМА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА

 

 

4Heat ИМА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА          4Heat ИМА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА

 

 

 • 4Heat РАБОТИ С

 

 

4Heat РАБОТИ С          4Heat РАБОТИ С

 

 

 • 4Heat Е ИНТЕГРИРАН С

 

4Heat Е ИНТЕГРИРАН С          4Heat Е ИНТЕГРИРАН С

 

 

4Heat Е ИНТЕГРИРАН С          4Heat Е ИНТЕГРИРАН С