Инструкции за основно почистване на пелетни котли Mareli Systems Ecostar и Ecostar Auto

Начало » Продукти » Котли, горелки и пелетни камини - Mareli Systems » Инструкции за основно почистване на пелетни котли Mareli Systems Ecostar и Ecostar Auto

 

Тази статия ще Ви помогне в поддръжката на Вашите пелетни съоръжения.

 

 

Трябва редовно да:

 • Отстранявате всички ревизионни отвори
 • Почиствате въздушните джобове
 • Почиствате димогарните тръби и турболаторите
 • Почиствате коминните тела от фината пепел, която е задръстила пътищата на въздуха, необходим за горивния процес.

 

 

Ако правите това на всеки тон изгорени пелети, вероятността да плащате на техници е минимална.

 

 

И не забравяйте, че:

 • Преди да решите, че ще променяте някакви настройки на пелетното съоръжение, защото не работи добре, трябва да го почистите основно. В 90% от случаите това решава всички проблеми.
 • Ежедневното почистване на горивната камера и контейнера за пепел, може да Ви помогне да правите основното почиствате по-рядко. Забравете теориите, че няма страшно, ако чистите пелетния котел веднъж в седмицата. Или не ги забравяйте, но тогава ще дойде някой, като нас, и ще Ви изчисти и котела и портфейла.
 • Състоянието на котела отвътре може да Ви подскаже, дали той или инсталацията имат нужда от корекции, за да бъдат по-ефективни и по-безопасни.

 

 


 

 

 

 

(*) Снимките в тази страница са от пелетен котел Mareli Systems Ecostar Auto, версия 24 kW, 30 kW и 35 kW. Почистването на останалите котли с подобна конструкция може да се различава в определени детайли, но е аналогично.

 

 

 

 

(**) Върху някои снимки ще срещнете символите ✓ и X.

 

 

Тяхното значение е:

 

 

- Пелетното съоръжение работи при достатъчно висока температура на връщащата вода, което го предпазва от конденз по вътрешните му повърхности. Това го прави по-ефективен и по-безопасен. Няма опастност от самозапалване.

 

 

- Пелетното съоръжение работи при ниска температура на връщащата вода. Наличието на студени зони в котела или в димоотвода може да понижи температурата на димните газове до точката на оросяване, което води до появата на кондензация. Водните пари кондензират върху повърхностите на котела, заедно със саждите и част от неизгорелия въглеводород, съдържащи се в димните газове, образувайки отлагания и катран. Тези вещества се полепват по стените на котела и покриват голяма част от вътрешните повърхности. Освен че е опасен поради запалимост, катранът уврежда целостта на котела и намалява ефективността на системата на топлообмен. Възможно е отлаганията по вентилатора да нарушат неговата способност да отвежда димните газове и да доставя необходимото количество въздух, който е нужен за горивния процес. Котлите с два вентилатора и пресостат, започват да дават постоянни грешки.

 

 

! - При X Задължително е да се монтира антикондензационен трипътен вентил. Няма значение каква е марката и модела на пелетния уред, той просто трябва да се използва при температури, които не позволяват появата на конденз в горивната камера. Няма кой да признае гаранция на разядено от нискотемпературна корозия пелетно съоръжение, нито пък някой ще идва постоянно да Ви чисти или подменя вентилаторите безплатно.

 

 

Съществува реален риск отлаганията в котела да се самозапалят. Прилагам графики на температурата на димните газове на две съоръжения, при които това се е случило.

 

 

 

 

 

 

Ясно се вижда как температурата на димните газове се покачва от нормален режим до почти 300°C и се задържа на тези нива 10- 15 минути. В повечето случаи, собствениците на съоръженията разбират, че това се е случило само по посинелите коминни тела, но самозапалването на катраните може да има и по-опасни последици. Няма значение каква е марката и модела на пелетния уред, той просто трябва да се използва при температури, които не позволяват появата на конденз в горивната камера.

 

 

 

 

(***) За действието на антикондензационните вентили четете най-отдолу в параграф 30 и в специализираната ни страница. Текстовете са взаимствани от страниците на:

 • Термосиликат - https://www.termosilikat.com/
 • Caleffi - https://www.caleffi.com/ 

 

 


 

 

 

 

ЗАПОЧВАМЕ:

 

 

1. Отстранете топката на дръжката, на механизма за ръчно почистване на турболаторите.

 

 

 

 


 

 

 

 

2. Повдигнете и отстранете изолационния капак. Направете го внимателно, за да не нараните изолацията, която е под ламарината.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

3. Отвийте болтовете на едната ъглова планка, на механизма за ръчно почистване на турболаторите.

 

 

 

 


 

 

 

 

4. Отстранете ъгловата планка, на механизма за ръчно почистване на турболаторите.

 

 

 

 


 

 

 

 

5. Отстранете дръжката, на механизма за ръчно почистване на турболаторите.

 

 

 

 


 

 

 

 

6. Отвийте и отстранете и другата опора на лостовия механизъм.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

7. Отвийте всички болтове, които пристягат ревизионния капак към конструкцията на котела, след това отстранете капака, като го издърпате за другата ъглова планка.

 

 

 

 


 

 

 

 

8. Ако под капака видите това, значи сте закъснели с основното почистване.

 

 

✓ - Обърнете внимание! Няма отлагания. Пепелта е пухкава и след отстраняването ѝ металът остава като нов. Пелетното съоръжение работи при достатъчно висока температура на връщащата вода, което го предпазва от конденз по вътрешните му повърхности.

 

 

X - Обърнете внимание на катрана и отлаганията! 

 

Задължително е да се монтира антикондензационен трипътен вентил. За действието на антикондензационните вентили четете най-отдолу в параграф 30 и в специализираната ни страница.

 

 


 

 

 

 

9. Почистете прахта отгоре с прахосмукачка и започнете да откачвате турболаторите от носещата ги основа. Това става най-лесно, като ги:

 • Повдигате, докато куката им подмине носещата я планка
 • Завъртите на по-удобната за това страна, докато куката им застане успоредно на носещата я планка
 • Пуснете ги да потънат в димогарната тръба

 

 

След това отстранете носещата планка, както и всички турболатори. Можете лесно да ги извадите от тръбите, като ги закачвате на произволна кука от по-дебела тел.

 

 

 

 


 

 

 

 

10. Започнете хубаво да почиствате пепелта и нагара от въздушния джоб и димогарните тръби. Използвайте прахосмукачка за пепел и цилиндрични телени четки, с които да шомполирате тръбите.

 

 

✓ - Обърнете внимание! Няма отлагания. Пепелта е пухкава и след отстраняването ѝ металът остава като нов. Пелетното съоръжение работи при достатъчно висока температура на връщащата вода, което го предпазва от конденз по вътрешните му повърхности.

 

 

X - Обърнете внимание на нагара и отлаганията!

 

Задължително е да се монтира антикондензационен трипътен вентил. За действието на антикондензационните вентили четете най-отдолу в параграф 30 и в специализираната ни страница.

 

 

 


 

 

 

 

11. След като почистите хубаво, поставете отново чистите турболатори в димогарните тръби. Можете да ги закачите с някакви подръчни средства в извадено положение, въпреки че ние предпочитаме да ги пуснем надолу и после да си ги вадим с гореспоменатата телена кука. Поставете отново и капака с керамичната изолация.

 

 

✓ - Обърнете внимание! Няма отлагания и след почистването металът е като нов. Пелетното съоръжение работи при достатъчно висока температура на връщащата вода, което го предпазва от конденз по вътрешните му повърхности.

 

 

X - Обърнете внимание на катрана и отлаганията, дори след почистването!

 

Задължително е да се монтира антикондензационен трипътен вентил. За действието на антикондензационните вентили четете най-отдолу в параграф 30 и в специализираната ни страница.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

12. Поставете носещата планка, към която се закачват турболаторите. Внимавайте, защото има посока. Започнете да закачвате пружините към нея по обратния ред. Това става най-лесно, като ги:

 • Издърпате с произволна кука от дебела тел
 • Завъртите на по-удобната за това страна, докато тяхната кука застане успоредно на носещата ги планка
 • Повдигнете, докато куката им подмине носещата ги планка
 • Завъртите и ги закачите на определените за това места

 

 

 

 


 

 

 

 

13. Уверете се, че гарнирурата на ревизионния капак е здрава. Поставете капака обратно, като го придържате за ъгловата планка. След това поставете и затегнете всички болтове.

 

 

 

 


 

 

 

 

14. Поставете и затегнете опората на лостовия механизъм. Трябва да внимавате да е ориентирана правилно в затегнато положение.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

15. Поставете дръжката, на механизма за ръчно почистване на турболаторите.

 

 

 

 


 

 

 

 

16. Поставете отново ъгловата планка, на механизма за ръчно почистване на турболаторите.

 

 

 

 


 

 

 

 

17. Поставете и затегнете болтовете на ъгловата планка, на механизма за ръчно почистване на турболаторите.

 

 

 

 


 

 

 

 

18. Поставете отново изолационния капак. Направете го внимателно, за да не нараните изолацията, която е под ламарината.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

19. Поставете и затегнете топката на дръжката, на механизма за ръчно почистване на турболаторите.

 

 

 

 


 

 

 

 

20. Браво за усилието! Дотук се справихте добре, но трябва да продължите с почистването, за да осигурите безпроблемна работа на котела.

 

 


 

 

 

 

21. Ако сте от София, разглобете кюнците, но ако сте от Варна - буриите. Почистете ги. Започнете много внимателно да почиствате и вентилатора. Не трябва да използвате твърди предмети, с които да се опитвате да отстранявате налепите по перката. Може да я изкривите и дебалансирате. Сглобете димоотводите отново.

 

 

 

 

 

 

X - Обърнете внимание на катрана и отлаганията, които са запалими и които не позволяват на вентилатора да отвежда димните газове и да доставя необходимото количество въздух, който е нужен за горивния процес! В определени случаи никакви софтуерни настройки не могат да компенсират работата на вентилатора.

 

Задължително е да се монтира антикондензационен трипътен вентил. За действието на антикондензационните вентили четете най-отдолу в параграф 30 и в специализираната ни страница.

 

 

 


 

 

 

 

22. Отворете и отстранете капака на контейнера за пепел.

 

 

 

 


 

 

 

 

23. Отстранете контейнера за пепел.

 

 

 

 

 


 

 

24. Отвийте болтовете и отстранете долния ревизионен отвор.

 

 

 

 


 

 

 

 

25. Почистете хубаво със смукачка за пепел. Уверете се, че сте го направили добре.

 

 

✓ - Обърнете внимание! Няма отлагания. Пепелта е пухкава и след отстраняването ѝ металът остава като нов. Пелетното съоръжение работи при достатъчно висока температура на връщащата вода, което го предпазва от конденз по вътрешните му повърхности.

 

 

X - Обърнете внимание на катрана и отлаганията! 

 

Задължително е да се монтира антикондензационен трипътен вентил. За действието на антикондензационните вентили четете най-отдолу в параграф 30 и в специализираната ни страница.

 

 

 


 

 

 

 

26. Върнете капака на долния ревизионен отвор на мястото му и затегнете болтовете.

 

 

 

 


 

 

 

 

27. Поставете контейнера за пепел отново на мястото му.

 

 

 

 


 

 

 

 

28. Монтирайте капака на контейнера за пепел.

 

 

 

 


 

 

 

 

29. Уверете се, че в котела има качествени пелети и го запалете. Не забравяйте да почиствате и бункера от насъбралите се стърготини.

 

 


 

 

 

 

30. АНТИКОНДЕНЗАЦИОНЕН ТРИПЪТЕН ВЕНТИЛ

 

 

 

 

 

 

30. 1. Начин на действие

 

 

Антикондензационният вентил, използван в отоплителни системи с твърдо гориво, автоматично регулира зададената стойност на температурата на водата при връщането в котела. Поддържането на котела при висока температура предотвратява кондензацията на водна пара, съдържаща се в димните газове. Може да се използва както при котли така и при системи за отопление с камини и печки на дърва. Антикондензационният вентил осигурява по-дълъг живот и по-голяма ефективност на котела.

 

 

 

 

30. 2. Дървесна биомаса и натрупването на кондензация

 

 

Дървата като твърдо гориво съдържат променлив процент влага в зависимост от вида (трупи, пелети, дървени стърготини и т.н.) и сезона. Водната пара се отделя по време на изсушаването вътре в горивната камера. Наличието на студени зони в котела или в димоотвода може да понижи температурата на димните газове до точката на оросяване, което води до появата на кондензация. Водните пари кондензират върху повърхностите на котела, заедно със саждите и част от неизгорелия въглеводород, съдържащи се в димните газове, образувайки отлагания и катран. Тези вещества се полепват по стените на котела и покриват голяма част от вътрешните повърхности. Освен че е опасен поради запалимост, катранът уврежда целостта на котела и намалява ефективността на системата на топлообмен.Чрез поддържане на възможно най-високата температура по стените на котела, антикондензационния вентил ограничава образуването на тези вещества, което води до повишаване на горивната ефективност, контрол на емисиите в околната среда и удължаване на живота на котела.

 

 

 

 

 

 

30. 3. Елементи на антикондензационния вентил Caleffi серия 280

 

 

 

1) Термостатичен сензор

2) Запушалка

3) Пружина

4) Капачка

5) Тяло на вентила

6) Температурни датчици

 

 

 

 

30. 4. Принцип на действие на антикондензационния вентил Caleffi серия 280

 

 

 • Термостатичният сензор 1, потопен напълно в средата, контролира движението на запушалка 2 която регулира потока към системата 7.
 • При стартиране на котела, антикондензационния вентил насочва циркулацията към вътрешния кръг на котела, така че зададената работна температура да се достигне възможно най-бързо (фиг. 1).
 • Когато температурата на потока Tf надвиши зададеното ниво на антикондензационния вентил Tset, клапанът за студена вода fs (8) се отваря и започва да смесва водата Tmix: в тази фаза системата, започва да се зарежда (фиг. 2).
 • Когато температурата на връщащата тръба на котела Tmix е по-висока от настройката на антикондензационния вентил с около 10°C, байпасната линия 7 се затваря и водата се връща към котела при същата температура, като на връщащата линия на системата (фиг. 3 и фиг. 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Tf = Температура на потока
 • Tset = Температура на смесената вода при връщащата линия на котела
 • Tb = Температура на връщащата линия към системата
 • Tmix = Зададена температура против кондензация

 

 

 

 

30. 5. Основни функции на антикондензационния вентил

 

 

Трипътният вентил, има основната функция да предпазва котела от поява на конденз по вътрешната му повърхност. Комбинацията от конденз (вода), въздух и наличната, както в пелетите така и в дървесината и въглищата сяра, се получава:

 

 

 

SO2+NO2 + H2O → H2SO4 + NO ≈ 70%

 

 

Серен-диоксид +Азотен-диоксид + Вода = Сярна киселина + Азотен-окис

 

 

Сярната киселина кипи при 337⁰C, температура, която може да бъде постигната в котела.Това означава че тухлените комини също са изложени на опасност.

 

 

Макар и не в големи количества и разредена сярната киселина разяжда както стоманата така и чугуна, което без съмнение води до намаляване значително живота на вашият котел. Противно на общото разбиране тук по-застрашени са чугунените котли, а не стоманените.

 

 

Редно е да знаете че алтернативните горива като пелети от слама, не се срещат често, имат много голямо съдържание на сяра. Именно за това препоръчвам тези видове горива да се избягват.

 

 

Друг проблем който конденза създава е че води и до поява на ръжда по водните ризи на стоманените котли, което ускорява процеса на разпадане още повече. Срещу ръжда като по-устойчиви са се доказали чугунените котли, пред стоманените, от тук идва и вярването че чугунените котли са вечни.

 

 

Наличието на конденз по водните ризи на котела, води до поява на налепи и наслоявания на сажди по водните ризи, влошаващи топлообмена и затрудняващи почистването. Това е общовалидно за всички видове котли, без значение дали са стоманени или чугунени.

 

 

Друга основна функция на трипътния вентил е да сведе до минимум термалният стрес, който получава съоръжението при студено палене. Термален стрес се получава когато температурата разлика между топлите газове (пламъка) и водата е много голяма. Подобен е ефекта когато се опитаме рязко да напълним топъл котел със студена вода, нещо което никога не трябва да се прави.

 

 

Термалният шок е опасен, защото може да причини спукване на водната риза на котела.Най-застрашени са чугунените котли, за разлика от стоманените.Устойчивостта на термалните стресове, се повишава ако котли  са произведени „гъвкава” стомана с поне „ударна жилавост”, такава стомана се използва за производство на  пелетните котли.

 

 

Най-застрашени от термален шок са котли, работещи с пелетни горелки, като причините за това са следните:

 • Пелетната горелка концентрира енергията си в една „точка”, за разлика от котлите работещи с дърва и въглища, където пламъка е „равномерно” разпределен в цялата горивна камера на котела. Концентрирането на топлината в една точка, съвсем логично, води до точково загряване на малка зона, обградена от студената част. Това води до нарастване на термалният стрес.
 • Опасността от термален шок нараства, ако горелката се стартира при студен котел директно на голяма мощност, както се прави при повечето предлагани горелки. При стартирането мощността трябва плавно да се повишава до достигане на необходимата. Това позволява котела плавно да се загрее,  без да се получават термален стрес.
 • Колкото по-често спира горелката (ON/OFF) и се стартира на голяма мощност, толкова по-често котела е подложен на термален стрес. Някой производители и вносители на горелки наричат „модулация”, момента на преминаване от максимална мощност в режим „изключено”, „изчакване” или „прекъсване”, и след сигнал от стаен термостат или изстиване на водата се преминава към максимална мощност.      

 

 

Терминът  „Модулация” означава плавно изменение на мощността на горелката.За плавно може да се приеме изменение на мощността на стъпки, всяка от който не по-голяма от 10% от максималната мощност на горелката. Също така горелката трябва да може да използва пълният си капацитет от минималната до максималната мощности. 

 

 

Причиняването на термален стрес, рядко води до спукване на водните ризи на котел, но всеки термален шок на стоманата и чугуна причинява ефекта на „умора на метала”, което намалява негова гъвкавост и с течение на времето води до „крехко разрушение”. Тук няма особено значение дебелината на материала, дори котелът ви да е изработен от 8mm стомана, с висока якост, е редно да знаете че колкото по-корава е една конструкция, толкова по-бързо може да достигне до „крехко разрушение”. За да бъде устойчива една конструкция, тя трябва да бъде гъвкава, а не корава.

 

 

Ако искате вашият котел, без значение дали e на твърдо гориво или пелетен, да ви служи 10- 15 години, вместо 3- 6 години, е редно да се съобразите с горенаписаното.

 

 

 

 

(**) Текстовете за антикондензационните вентили са взаимствани от страниците на:

 • Термосиликат - https://www.termosilikat.com/
 • Caleffi - https://www.caleffi.com/ 

 

 

 Корекциите са от Джи Ем Джи-3 ООД.

 

 


 

 

 

 

Желаем Ви уютни зимни вечери!