Ценови листи

Начало » Ценови листи

* Джи Ем Джи-3 ООД запазва правото си да променя цените и ценовата си политика по всяко време и без предизвестие.

 

** Проверете в раздел АКЦИИ, дали търсените от Вас артикули не са с намалени цени.

 

Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel

Код Артикул Име Артикул Мярка цена без ДДС цена с ДДС Дата промяна
30102 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 90° d15mm бр 14.08 16.90 05.10.2017
30103 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 90° d18mm бр 15.84 19.01 05.10.2017
30104 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 90° d22mm бр 18.97 22.76 05.10.2017
30105 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 90° d28mm бр 24.25 29.10 05.10.2017
30602 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 45° d15mm бр 15.84 19.01 05.10.2017
30603 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 45° d18mm бр 16.82 20.18 05.10.2017
30604 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 45° d22mm бр 19.56 23.47 05.10.2017
30605 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 45° d28mm бр 24.84 29.81 05.10.2017
31106 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 90° d35mm бр 35.79 42.95 05.10.2017
31107 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 90° d42mm бр 58.28 69.94 05.10.2017
31108 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 90° d54mm бр 88.01 105.61 05.10.2017
31109 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 90° d76.1mm бр 201.06 241.27 05.10.2017
31110 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 90° d88.9mm бр 246.04 295.25 05.10.2017
31111 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 90° d108mm бр 336.01 403.21 05.10.2017
32606 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 45° d35mm бр 32.27 38.72 05.10.2017
32607 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 45° d42mm бр 51.44 61.73 05.10.2017
32608 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 45° d54mm бр 67.87 81.44 05.10.2017
32609 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 45° d76.1mm бр 200.28 240.34 05.10.2017
32610 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 45° d88.9mm бр 239.59 287.51 05.10.2017
32611 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 45° d108mm бр 329.95 395.94 05.10.2017
36101 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 15° d15mm бр 14.08 16.90 05.10.2017
36103 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 15° d22mm бр 19.17 23.00 05.10.2017
36104 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 15° d28mm бр 24.64 29.57 05.10.2017
36105 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 15° d35mm бр 32.47 38.96 05.10.2017
36106 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 15° d42mm бр 51.83 62.20 05.10.2017
36107 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 15° d54mm бр 68.45 82.14 05.10.2017
36108 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 15° d76.1mm бр 202.43 242.92 05.10.2017
36109 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 15° d88.9mm бр 242.91 291.49 05.10.2017
36110 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 15° d108mm бр 332.88 399.46 05.10.2017
36121 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 30° d15mm бр 14.08 16.90 05.10.2017
36123 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 30° d22mm бр 19.17 23.00 05.10.2017
36124 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 30° d28mm бр 24.64 29.57 05.10.2017
36125 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 30° d35mm бр 32.47 38.96 05.10.2017
36126 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 30° d42mm бр 51.83 62.20 05.10.2017
36127 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 30° d54mm бр 68.45 82.14 05.10.2017
36128 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 30° d76.1mm бр 202.43 242.92 05.10.2017
36129 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 30° d88.9mm бр 242.91 291.49 05.10.2017
36130 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 30° d108mm бр 332.88 399.46 05.10.2017
36161 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 60° d15mm бр 14.08 16.90 05.10.2017
36163 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 60° d22mm бр 19.17 23.00 05.10.2017
36164 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 60° d28mm бр 22.30 26.76 05.10.2017
36165 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 60° d35mm бр 29.53 35.44 05.10.2017
36166 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 60° d42mm бр 47.14 56.57 05.10.2017
36167 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 60° d54mm бр 68.45 82.14 05.10.2017
36168 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 60° d76.1mm бр 202.43 242.92 05.10.2017
36169 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 60° d88.9mm бр 242.91 291.49 05.10.2017
36170 Коляно Ж/Ж Geberit Mapress Stainless Steel: 60° d108mm бр 332.88 399.46 05.10.2017