Ценови листи

Начало » Ценови листи

* Джи Ем Джи-3 ООД запазва правото си да променя цените и ценовата си политика по всяко време и без предизвестие.

 

** Проверете в раздел АКЦИИ, дали търсените от Вас артикули не са с намалени цени.

 

Улуци и водосточни тръби - Екос 96 Система LG 28

Код Артикул Име Артикул Мярка цена без ДДС цена с ДДС Дата промяна
28-AEC285B Външен ъгъл 135° - LG 28 цвят бял - RAL 9010 бр 20.88 25.06 21.04.2016
28-AEC285M Външен ъгъл 135° - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 бр 20.88 25.06 21.04.2016
28-AEC285R Външен ъгъл 135° - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 бр 20.88 25.06 21.04.2016
28-AEC285S Външен ъгъл 135° - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 бр 20.88 25.06 21.04.2016
28-AEC285V Външен ъгъл 135° - LG 28 цвят зелен - RAL 6005 бр 20.88 25.06 21.04.2016
28-AEC28B Външен ъгъл 90° - LG 28 цвят бял - RAL 9010 бр 7.80 9.36 21.04.2016
28-AEC28C Външен ъгъл 90° - LG 28 цвят мед - RAL 8007 бр 12.60 15.12 21.04.2016
28-AEC28M Външен ъгъл 90° - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 бр 7.80 9.36 21.04.2016
28-AEC28R Външен ъгъл 90° - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 бр 7.80 9.36 21.04.2016
28-AEC28S Външен ъгъл 90° - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 бр 7.80 9.36 21.04.2016
28-AEC28V Външен ъгъл 90° - LG 28 цвят зелен - RAL 6005 бр 7.80 9.36 21.04.2016
28-AIC285B Вътрешен ъгъл 135° - LG 28 цвят бял - RAL 9010 бр 20.88 25.06 21.04.2016
28-AIC285M Вътрешен ъгъл 135° - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 бр 20.88 25.06 21.04.2016
28-AIC285R Вътрешен ъгъл 135° - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 бр 20.88 25.06 21.04.2016
28-AIC285S Вътрешен ъгъл 135° - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 бр 20.88 25.06 21.04.2016
28-AIC285V Вътрешен ъгъл 135° - LG 28 цвят зелен - RAL 6005 бр 20.88 25.06 21.04.2016
28-AIC28B Вътрешен ъгъл 90° - LG 28 цвят бял - RAL 9010 бр 7.80 9.36 21.04.2016
28-AIC28C Вътрешен ъгъл 90° - LG 28 цвят мед - RAL 8007 бр 12.60 15.12 21.04.2016
28-AIC28M Вътрешен ъгъл 90° - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 бр 7.80 9.36 21.04.2016
28-AIC28R Вътрешен ъгъл 90° - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 бр 7.80 9.36 21.04.2016
28-AIC28S Вътрешен ъгъл 90° - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 бр 7.80 9.36 21.04.2016
28-AIC28V Вътрешен ъгъл 90° - LG 28 цвят зелен - RAL 6005 бр 7.80 9.36 21.04.2016
28-BHGB28B Скрита скоба - LG 28 цвят бял - RAL 9010 бр 2.00 2.40 21.04.2016
28-BHGB28C Скрита скоба - LG 28 цвят мед - RAL 8007 бр 3.98 4.78 21.04.2016
28-BHGB28M Скрита скоба - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 бр 2.00 2.40 21.04.2016
28-BHGB28R Скрита скоба - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 бр 2.00 2.40 21.04.2016
28-BHGB28S Скрита скоба - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 бр 2.00 2.40 21.04.2016
28-BHGB28V Скрита скоба - LG 28 цвят зелен - RAL 6005 бр 2.00 2.40 21.04.2016
28-BN16GTB Разклонител 67° 30 - LG 28 цвят бял - RAL 9010 90х56 мм бр 23.16 27.79 21.04.2016
28-BN16GTM Разклонител 67° 30 - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 90х56 мм бр 23.16 27.79 21.04.2016
28-BN16GTR Разклонител 67° 30 - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 90х56 мм бр 23.16 27.79 21.04.2016
28-BN16GTS Разклонител 67° 30 - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 90х56 мм бр 23.16 27.79 21.04.2016
28-BN16GTV Разклонител 67° 30 - LG 28 цвят зелен - RAL 6005 90х56 мм бр 23.16 27.79 21.04.2016
28-CN1GTC Коляно ж-м 15° - LG 28 цвят мед - RAL 8007 бр 11.52 13.82 21.04.2016
28-CN4GTB Коляно 45° м - ж - LG 28 цвят бял - RAL 9010 90х56 мм бр 5.24 6.29 21.04.2016
28-CN4GTC Коляно ж-м 45° - LG 28 цвят мед - RAL 8007 бр 11.52 13.82 21.04.2016
28-CN4GTM Коляно 45° м - ж - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 90х56 мм бр 5.24 6.29 21.04.2016
28-CN4GTR Коляно 45° м - ж - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 90х56 мм бр 5.24 6.29 21.04.2016
28-CN4GTS Коляно 45° м - ж - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 90х56 мм бр 5.24 6.29 21.04.2016
28-CN4GTV Коляно 45° м - ж - LG 28 цвят зелен - RAL 6005 90х56 мм бр 5.24 6.29 21.04.2016
28-CN6GTB Коляно 67° 30 м -ж - LG 28 цвят бял - RAL 9010 90х56 мм бр 5.24 6.29 21.04.2016
28-CN6GTC Коляно ж-м 67° 30 - LG 28 цвят мед - RAL 8007 бр 11.52 13.82 21.04.2016
28-CN6GTM Коляно 67° 30 м -ж - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 90х56 мм бр 5.24 6.29 21.04.2016
28-CN6GTR Коляно 67° 30 м -ж - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 90х56 мм бр 5.24 6.29 21.04.2016
28-CN6GTS Коляно 67° 30 м -ж - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 90х56 мм бр 5.24 6.29 21.04.2016
28-CN6GTV Коляно 67° 30 м -ж - LG 28 цвят зелен - RAL 6005 90х56 мм бр 5.24 6.29 21.04.2016
28-CN8GTB Коляно 87° 30 м - ж - LG 28 цвят бял - RAL 9010 90х56 мм бр 5.50 6.60 21.04.2016
28-CN8GTC Коляно ж-м 87° 30 - LG 28 цвят мед - RAL 8007 бр 12.18 14.62 21.04.2016
28-CN8GTM Коляно 87° 30 м - ж - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 90х56 мм бр 5.50 6.60 21.04.2016
28-CN8GTR Коляно 87° 30 м - ж - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 90х56 мм бр 5.50 6.60 21.04.2016
28-CN8GTS Коляно 87° 30 м - ж - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 90х56 мм бр 5.50 6.60 21.04.2016
28-CN8GTV Коляно 87° 30 м - ж - LG 28 цвят зелен - RAL 6005 90х56 мм бр 5.50 6.60 21.04.2016
28-CN9GTB Коляно м-ж 90° за смяна на посоката - LG 28 цвят бял - RAL 9010 90х56 мм бр 7.95 9.54 21.04.2016
28-CN9GTC Коляно ж-м 90° за смяна на посоката - LG 28 цвят мед - RAL 8007 90х56 мм бр 14.27 17.12 21.04.2016
28-CN9GTM Коляно м-ж 90° за смяна на посоката - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 90х56 мм бр 7.95 9.54 21.04.2016
28-CN9GTR Коляно м-ж 90° за смяна на посоката - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 90х56 мм бр 7.95 9.54 21.04.2016
28-CN9GTS Коляно м-ж 90° за смяна на посоката - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 90х56 мм бр 7.95 9.54 21.04.2016
28-CN9GTV Коляно м-ж 90° за смяна на посоката - LG 28 цвят зелен - RAL 6005 90х56 мм бр 7.95 9.54 21.04.2016
28-CNP9GTB Коляно м- ж 90° за промяна на равнината - LG 28 цвят бял - RAL 9010 90х56 мм бр 7.95 9.54 21.04.2016
28-CNP9GTM Коляно м- ж 90° за промяна на равнината - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 90х56 мм бр 7.95 9.54 21.04.2016
28-CNP9GTS Коляно м- ж 90° за промяна на равнината - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 90х56 мм бр 7.95 9.54 21.04.2016
28-CONGTB Гривна за водосточна тръба 90х56 - LG 28 цвят бял - RAL 9010 бр 3.04 3.65 21.04.2016
28-CONGTC Гривна за водосточна тръба 90х56 - LG 28 цвят мед - RAL 8007 бр 6.23 7.48 21.04.2016
28-CONGTM Гривна за водосточна тръба 90х56 - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 бр 3.04 3.65 21.04.2016
28-CONGTR Гривна за водосточна тръба 90х56 - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 бр 3.04 3.65 21.04.2016
28-CONGTS Гривна за водосточна тръба 90х56 - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 бр 3.04 3.65 21.04.2016
28-CONGTV Гривна за водосточна тръба 90х56 - LG 28 цвят зелен - RAL 6005 бр 3.04 3.65 21.04.2016
28-FG/FD28C Тапа улук лява/дясна - LG 28 цвят мед - RAL 8007 бр 5.55 6.66 21.04.2016
28-FG28B/FD28B Тапа улук лява/дясна - LG 28 цвят бял - RAL 9010 бр 3.00 3.60 21.04.2016
28-FG28M/FD28M Тапа улук лява/дясна - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 бр 3.00 3.60 21.04.2016
28-FG28R/FD28R Тапа улук лява/дясна - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 бр 3.00 3.60 21.04.2016
28-FG28S/FD28S Тапа улук лява/дясна - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 бр 3.00 3.60 21.04.2016
28-FG28V/FD28V Тапа улук лява/дясна - LG 28 цвят зелен - RAL 6005 бр 3.00 3.60 21.04.2016
28-FGC/FDC28C Тапа за водосточно казанче лява/дясна - LG 28 цвят мед - RAL 8007 бр 5.55 6.66 21.04.2016
28-FGCB/FDC28B Тапа казанче лява/дясна - LG 28 цвят бял - RAL 9010 бр 3.00 3.60 21.04.2016
28-FGCM/FDC28M Тапа казанче лява/дясна - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 бр 3.00 3.60 21.04.2016
28-FGCR/FDC28R Тапа казанче лява/дясна - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 бр 3.00 3.60 21.04.2016
28-FGCS/FDC28S Тапа казанче лява/дясна - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 бр 3.00 3.60 21.04.2016
28-FGCV/FDC28V Тапа казанче лява/дясна - LG 28 цвят зелен - RAL 6005 бр 3.00 3.60 21.04.2016
28-IT95B Преход асиметричен 90х56/ - LG 28 цвят бял - RAL 9010 бр 7.95 9.54 21.04.2016
28-IT95M Преход асиметричен 90х56/ - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 бр 7.95 9.54 21.04.2016
28-IT95R Преход асиметричен 90х56/ - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 бр 7.95 9.54 21.04.2016
28-IT95S Преход асиметричен 90х56/ - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 бр 7.95 9.54 21.04.2016
28-IT95V Преход асиметричен 90х56/- LG 28 цвят зелен - RAL 6005 бр 7.95 9.54 21.04.2016
28-JNC28B Муфа съединителна - LG 28 цвят бял - RAL 9010 бр 3.90 4.68 21.04.2016
28-JNC28C Муфа съединителна - LG 28 цвят мед - RAL 8007 бр 5.60 6.72 21.04.2016
28-JNC28M Муфа съединителна - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 бр 3.90 4.68 21.04.2016
28-JNC28R Муфа съединителна - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 бр 3.90 4.68 21.04.2016
28-JNC28S Муфа съединителна - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 бр 3.90 4.68 21.04.2016
28-JNC28V Муфа съединителна - LG 28 цвят зелен - RAL 6005 бр 3.90 4.68 21.04.2016
28-JND28B Дилатационна кутия - LG 28 цвят бял - RAL 9010 бр 19.43 23.32 21.04.2016
28-JND28C Дилатационна кутия - LG 28 цвят мед - RAL 8007 ф 80 мм бр 30.94 37.13 21.04.2016
28-JND28M Дилатационна кутия - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 бр 19.43 23.32 21.04.2016
28-JND28R Дилатационна кутия - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 бр 19.43 23.32 21.04.2016
28-JND28S Дилатационна кутия - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 бр 19.43 23.32 21.04.2016
28-JND28V Дилатационна кутия - LG 28 цвят зелен - RAL 6005 бр 19.43 23.32 21.04.2016
28-LG28B Улук - LG 28 цвят бял - RAL 9010 м 5.80 6.96 21.04.2016
28-LG28C Улук - LG 28 цвят мед - RAL 8007 ф 80 мм м 13.26 15.91 21.04.2016
28-LG28M Улук - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 м 5.80 6.96 21.04.2016
28-LG28R Улук - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 м 6.65 7.98 21.04.2016
28-LG28S Улук - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 м 5.80 6.96 21.04.2016
28-LG28V Улук - LG 28 цвят зелен - RAL 6005 м 6.65 7.98 21.04.2016
28-NAD289B Дилатационно водосточно казанче с изход 90х56 - LG 28 цвят бял - RAL 9010 бр 12.45 14.94 21.04.2016
28-NAD289C Дилатационно казанче 90х56 - LG 28 цвят мед - RAL 8007 ф 80 мм бр 23.65 28.38 21.04.2016
28-NAD289M Дилатационно водосточно казанче с изход 90х57 - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 бр 12.45 14.94 21.04.2016
28-NAD289R Дилатационно водосточно казанче с изход 90х56 - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 бр 12.45 14.94 21.04.2016
28-NAD289S Дилатационно водосточно казанче с изход 90х56 - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 бр 12.45 14.94 21.04.2016
28-NAD289V Дилатационно водосточно казанче с изход 90х56 - LG 28 цвят зелен - RAL 6005 бр 12.45 14.94 21.04.2016
28-NAD28B Дилатационно водосточно казанче с изход ф80 - LG 28 цвят бял - RAL 9010 бр 10.87 13.04 21.04.2016
28-NAD28C Дилатационно казанче Ф80 - LG 28 цвят мед - RAL 8007 ф 80 мм бр 18.90 22.68 21.04.2016
28-NAD28M Дилатационно водосточно казанче с изход ф 80 - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 бр 10.87 13.04 21.04.2016
28-NAD28R Дилатационно водосточно казанче с изход ф 80 - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 бр 10.87 13.04 21.04.2016
28-NAD28S Дилатационно водосточно казанче с изход ф 80 - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 бр 10.87 13.04 21.04.2016
28-NAD28V Дилатационно водосточно казанче с изход ф80 - LG 28 цвят зелен - RAL 6005 бр 10.87 13.04 21.04.2016
28-PCU95B Накрайник Триумф 90х56/Ф80 - LG 28 цвят бял - RAL 9010 бр 7.95 9.54 21.04.2016
28-PCU95C Накрайник Триумф 90х56/Ф80 - LG 28 цвят мед - RAL 8007 бр 13.65 16.38 21.04.2016
28-PCU95S Накрайник Триумф 90х56/Ф80 - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 бр 7.95 9.54 21.04.2016
28-RCT95B Преход симетричен 90х56/ - LG 28 цвят бял - RAL 9010 бр 12.37 14.84 21.04.2016
28-RCT95C Преход симетричен 90х56/ - LG 28 цвят мед - RAL 8007 бр 16.70 20.04 21.04.2016
28-RCT95M Преход симетричен 90х56/ - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 бр 12.37 14.84 21.04.2016
28-RCT95R Преход симетричен 90х56/ - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 бр 12.37 14.84 21.04.2016
28-RCT95S Преход симетричен 90х56/ - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 бр 12.37 14.84 21.04.2016
28-RCT95V Преход симетричен 90х56/- LG 28 цвят зелен - RAL 6005 бр 12.37 14.84 21.04.2016
28-TD95B Водосточна тръба - LG 28 цвят бял - RAL 9010 90х56 мм м 6.80 8.16 21.04.2016
28-TD95C Водосточна тръба - LG 28 цвят мед - RAL 8007 90х56 мм м 13.19 15.83 21.04.2016
28-TD95M Водосточна тръба - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 90х56 мм м 6.80 8.16 21.04.2016
28-TD95R Водосточна тръба - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 90х56 мм м 7.90 9.48 21.04.2016
28-TD95S Водосточна тръба - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 90х56 мм м 6.80 8.16 21.04.2016
28-TD95V Водосточна тръба - LG 28 цвят зелен - RAL 6005 90х56 мм м 7.90 9.48 21.04.2016
28-ZNGTB Муфа м - ж - LG 28 цвят бял - RAL 9010 90х56 мм бр 4.28 5.14 21.04.2016
28-ZNGTC Муфа ж-м - LG 28 цвят мед - RAL 8007 90х56 мм бр 8.78 10.54 21.04.2016
28-ZNGTM Муфа м - ж - LG 28 цвят кафяв - RAL 8017 90х56 мм бр 4.28 5.14 21.04.2016
28-ZNGTR Муфа м - ж - LG 28 цвят бордо - RAL 3004 90х56 мм бр 4.28 5.14 21.04.2016
28-ZNGTS Муфа м - ж - LG 28 цвят пясъчен - RAL 1015 90х56 мм бр 4.28 5.14 21.04.2016
28-ZNGTV Муфа м - ж - LG 28 цвят зелен - RAL 6005 90х56 мм бр 4.28 5.14 21.04.2016